Atbalsts norēķiniem par elektrību

No 2021.gada 1.septembra spēkā ir stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr.345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi", kas maina maksājuma samazinājuma jeb atbalsta norēķiniem par elektrību piešķiršanas kārtību un apmēru aizsargātajiem lietotājiem. Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka turpmāk par atbalsta piešķiršanu vai izbeigšanu mūs ik mēnesi informēs Būvniecības valsts kontroles birojs. Savukārt ar 1.novembri stājas spēkā izmaiņas noteikumos, kas aizsargātajiem lietotājiem paredz atbalsta summas izmaiņas un izmaiņas attiecībā uz atbalsta piemērošanas kārtību.

No 2021.gada 1.novembra līdz 2022.gada 31.decembrim tiks piemērotas sekojošas atbalsta summas:

  • daudzbērnu ģimenēm tiks piemērots atbalsts 20 eiro apmērā mēnesī;
  • personām ar 1.grupas invaliditāti, ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds vecumā līdz 18 gadiem vai trūcīgām un maznodrošinātām personām tiks piemērots atbalsts 15 eiro apmērā mēnesī.
Atbalsta saņemšanas kārtība. 
SIA "Lielvārdes Remte" līgums Nr. 19919900004.

Informācija pārbulicēta no elektrum.lv