Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas aprēķins

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas aprēķinu

22.11.2019. stājās spēkā Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu"

Informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 1013 punktu 17.4.1. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu dzīvokļos, turpmāk aprēķināmi  proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam. Ja dzīvoklī nav deklarēta neviena persona, aprēķinu veic kā par vienu deklarēto personu.