Ūdens patēriņa norma

SIA “Lielvārdes Remte” informē, ka no š.g. jūnija ūdens patēriņa norma mēnesī uz 1 iedzīvotāju tiek aprēķināta saskaņā ar Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto  – 6m3 . Līdz iepriekš minētajam periodam SIA "Lielvārdes Remte" aprēķinus veica atbilstoši Lielvārdes novada pašvaldības saistošo noteikumu normām, kas bija 5m3.

Ar noteikumiem var iepazīties https://www.ogresnovads.lv/lv/inzenierkomunikaciju-un-apbuves-aizsardziba lejuplādējot Saistošos noteikumus Nr. 2/2020.


SIA “Lielvārdes Remte” piedāvā uzstādīt ūdens skaitītāju ar attālinātās datu nolasīšanas iespējām, privātmājām par skaitītāju un tā uzstādīšanu nav jāmaksā. Privātmājas īpašniekam tikai jāizbūvē skaitītāja uzstādīšanas vieta. Ja Jūs paši to nevarat izdarīt, to par samaksu var SIA “Lielvārdes Remte” vai cits uzņēmums, kuram ir atbilstoši kvalificēti darbinieki.