Tarifi


Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi (bez PVN), spēkā no 01.09.2019.

Lielvārde, Lielvārdes pagasta Kaibalas ciems un Lēdmanes pagasta Lēdmanes ciems

 

Ūdensapgādes pakalpojumi  1.01 EUR / 1 m 3
Kanalizācijas pakalpojumi 1.62 EUR / 1 m 3

 

Jumpravas pagasts (tiek piemēroti tarifi, kas noteikti ar Lielvārdes novada domes 2011. gada 30. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 4 “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi”. 

Ūdensapgādes pakalpojumi  1.10 EUR / 1 m 3
Kanalizācijas pakalpojumi 1.28 EUR / 1 m 3


Siltumenerģijas tarifi (bez PVN)

Lielvārde, Lēdmanes pagasta Lēdmanes ciems 55.38 EUR / MwH
Jumprava 60.26 EUR / MwH