Tarifi


Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi (bez PVN), spēkā no 01.09.2019.

Lielvārde, Lielvārdes pagasta Kaibalas ciems un Lēdmanes pagasta Lēdmanes ciems

 

Ūdensapgādes pakalpojumi  1.01 EUR / 1 m 3
Kanalizācijas pakalpojumi 1.62 EUR / 1 m 3

 

Jumpravas pagasts (tiek piemēroti tarifi, kas noteikti ar Lielvārdes novada domes 2020. gada 25. marta lēmumu Nr. 91 “Par komunālo pakalpojumu tarifu piemērošanu Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIELVĀRDES REMTE” klientiem Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā". 

Ūdensapgādes pakalpojumi  1.10 EUR / 1 m 3
Kanalizācijas pakalpojumi 1.28 EUR / 1 m 3

 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs no 2022.gada 8.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs 2022. novembrī, bez PVN

Piemērojamais siltuma tarifs 221.12 MWh
Siltumenerģijas apgādes tarifs mājsaimniecībām ar valsts atbalstu (līdz 01.05.2023) 116.11 MWh

 

Prognozētais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs 2022. decembrī, bez PVN

Piemērojamais siltuma tarifs 195.34 MWh
Siltumenerģijas apgādes tarifs mājsaimniecībām ar valsts atbalstu (līdz 01.05.2023) 113.53 MWh