Tarifi


Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi (bez PVN), spēkā no 01.09.2019.

Lielvārde, Lielvārdes pagasta Kaibalas ciems un Lēdmanes pagasta Lēdmanes ciems

 

Ūdensapgādes pakalpojumi  1.01 EUR / 1 m 3
Kanalizācijas pakalpojumi 1.62 EUR / 1 m 3

 

Jumpravas pagasts (tiek piemēroti tarifi, kas noteikti ar Lielvārdes novada domes 2020. gada 25. marta lēmumu Nr. 91 “Par komunālo pakalpojumu tarifu piemērošanu Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIELVĀRDES REMTE” klientiem Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā". 

Ūdensapgādes pakalpojumi  1.10 EUR / 1 m 3
Kanalizācijas pakalpojumi 1.28 EUR / 1 m 3


Siltumenerģijas tarifi (bez PVN)

Lielvārde, Lēdmanes pagasta Lēdmanes ciems 55.38 EUR / MwH
Jumprava 60.26 EUR / MwH