TarifiŪdenssaimniecības pakalpojumu tarifi (bez PVN), spēkā no 01.01.2024.

Ūdensapgādes pakalpojumi  1.16 EUR / 1 m 3
Kanalizācijas pakalpojumi 1.83 EUR / 1 m 3Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi (bez PVN), spēkā no 01.09.2019. līdz 31.12.2023.


Lielvārde, Lielvārdes pagasta Kaibalas ciems un Lēdmanes pagasta Lēdmanes ciems

 

Ūdensapgādes pakalpojumi  1.01 EUR / 1 m 3
Kanalizācijas pakalpojumi 1.62 EUR / 1 m 3

 

Jumpravas pagasts (tiek piemēroti tarifi, kas noteikti ar Lielvārdes novada domes 2020. gada 25. marta lēmumu Nr. 91 “Par komunālo pakalpojumu tarifu piemērošanu Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIELVĀRDES REMTE” klientiem Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā" (spēkā līdz 31.12.2023). 

Ūdensapgādes pakalpojumi  1.10 EUR / 1 m 3
Kanalizācijas pakalpojumi 1.28 EUR / 1 m 3

 

Siltumenerģijas tarifs 2024. gada aprīlī, bez PVN

Lielvārde 101.37 EUR /MWh
Lēdmane 119.19 EUR /MWh                                       
Jumprava 69.08 EUR /MWh

 

Siltumenerģijas tarifs 2024. gada martā, bez PVN

Lielvārde 100.72 EUR /MWh
Lēdmane 119.19 EUR /MWh                                       
Jumprava 69.08 EUR /MWh

 

Siltumenerģijas tarifs 2024. gada februārī, bez PVN

Lielvārde 105.89 EUR /MWh
Lēdmane 119.19 EUR /MWh                                       
Jumprava 69.08 EUR /MWh

 Siltumenerģijas tarifs 2024. gada janvārī, bez PVN

Lielvārde 114.27 EUR /MWh
Lēdmane 119.19 EUR /MWh                                       
Jumprava 69.08 EUR /MWhSiltumenerģijas tarifs 2023. gada decembrī, bez PVN

Lielvārde 128.47 EUR /MWh
Lēdmane 119.19 EUR /MWh                                       
Jumprava 69.08 EUR /MWhSiltumenerģijas tarifs 2023. gada novembrī, bez PVN

Lielvārde 129.11 EUR /MWh
Lēdmane 119.19 EUR /MWh                                       
Jumprava 69.08 EUR /MWh

 
Siltumenerģijas tarifs 2023. gada oktobrī, bez PVN

Lielvārde 116.21 EUR /MWh
Lēdmane 119.19 EUR /MWh                                       
Jumprava 69.08 EUR /MWh


Tarifs 2023. gada septembrī, bez PVN

Lielvārde 113.64 EUR /MWh

Jumprava 91.36 EUR /MWh

 

 

Siltumenerģijas tarifs 2023. gada augustā, bez PVN

Lielvārde 107.83 EUR /MWh

Jumprava 91.36 EUR /MWh
Siltumenerģijas tarifs 2023. gada jūlijā, bez PVN

Lielvārde 110.40 EUR /MWh

Jumprava 91.36 EUR /MWh
Siltumenerģijas tarifs 2023. gada jūnijā, bez PVN

Lielvārde 112.34 EUR /MWh

Jumprava 91.36 EUR /MWh
Prognozētais siltumenerģijas tarifs 2023. gada maijā, bez PVN

Lielvārde 125.25 EUR /MWh
Lēdmane 164.71 EUR /MWh                                       
Jumprava 91.36 EUR /MWhSiltumenerģijas tarifs 2023. gada aprīlī, bez PVN

Lielvārde 126.74 EUR /MWh
97.37 EUR /MWh, mājsaimniecībām ar valsts noteikto atbalstu
Lēdmane 164.27 EUR /MWh
110.43 EUR /MWh, mājsaimniecībām ar valsts noteikto atbalstu
Jumprava 90.61 EUR /MWh
79.31 EUR /MWh, mājsaimniecībām ar valsts noteikto atbalstu

 

Siltumenerģijas tarifs 2023. gada martā, bez PVN

Lielvārde 135.13 EUR /MWh
101.56 EUR /MWh, mājsaimniecībām ar valsts noteikto atbalstu
Lēdmane 164.27 EUR /MWh
110.43 EUR /MWh, mājsaimniecībām ar valsts noteikto atbalstu
Jumprava 90.61 EUR /MWh
79.31 EUR /MWh, mājsaimniecībām ar valsts noteikto atbalstu

 

Siltumenerģijas tarifs 2023. gada februārī, bez PVN

Lielvārde 149.68 EUR /MWh
108.98 EUR /MWh, mājsaimniecībām ar valsts noteikto atbalstu
Lēdmane 164.27 EUR /MWh
110.43 EUR /MWh, mājsaimniecībām ar valsts noteikto atbalstu
Jumprava 90.61 EUR /MWh
79.31 EUR /MWh, mājsaimniecībām ar valsts noteikto atbalstu

 

Prognozētais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs 2023. janvārī, bez PVN

Piemērojamais siltuma tarifs 189.24 EUR /MWh
Siltumenerģijas apgādes tarifs mājsaimniecībām ar valsts atbalstu (līdz 01.05.2023) 112.92 EUR /MWh

 

Prognozētais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs 2022. decembrī, bez PVN

Piemērojamais siltuma tarifs 195.34 EUR /MWh
Siltumenerģijas apgādes tarifs mājsaimniecībām ar valsts atbalstu (līdz 01.05.2023) 113.53 EUR /MWhSiltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs 2022. novembrī, bez PVN

Piemērojamais siltuma tarifs 221.12 EUR /MWh
Siltumenerģijas apgādes tarifs mājsaimniecībām ar valsts atbalstu (līdz 01.05.2023) 116.11 EUR /MWh