Tarifi


Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi (bez PVN), spēkā no 01.09.2019.

Lielvārde, Lielvārdes pagasta Kaibalas ciems un Lēdmanes pagasta Lēdmanes ciems

 

Ūdensapgādes pakalpojumi  1.01 EUR / 1 m 3
Kanalizācijas pakalpojumi 1.62 EUR / 1 m 3

 

Jumpravas pagasts (tiek piemēroti tarifi, kas noteikti ar Lielvārdes novada domes 2020. gada 25. marta lēmumu Nr. 91 “Par komunālo pakalpojumu tarifu piemērošanu Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIELVĀRDES REMTE” klientiem Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā". 

Ūdensapgādes pakalpojumi  1.10 EUR / 1 m 3
Kanalizācijas pakalpojumi 1.28 EUR / 1 m 3

 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs no 2022.gada 8.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim.



Prognozētais siltumenerģijas tarifs 2023. gada maijā, bez PVN

Lielvārde 125.25 EUR /MWh
Lēdmane 164.71 EUR /MWh                                       
Jumprava 91.36 EUR /MWh



Siltumenerģijas tarifs 2023. gada aprīlī, bez PVN

Lielvārde 126.74 EUR /MWh
97.37 EUR /MWh, mājsaimniecībām ar valsts noteikto atbalstu
Lēdmane 164.27 EUR /MWh
110.43 EUR /MWh, mājsaimniecībām ar valsts noteikto atbalstu
Jumprava 90.61 EUR /MWh
79.31 EUR /MWh, mājsaimniecībām ar valsts noteikto atbalstu

 

Siltumenerģijas tarifs 2023. gada martā, bez PVN

Lielvārde 135.13 EUR /MWh
101.56 EUR /MWh, mājsaimniecībām ar valsts noteikto atbalstu
Lēdmane 164.27 EUR /MWh
110.43 EUR /MWh, mājsaimniecībām ar valsts noteikto atbalstu
Jumprava 90.61 EUR /MWh
79.31 EUR /MWh, mājsaimniecībām ar valsts noteikto atbalstu

 

Siltumenerģijas tarifs 2023. gada februārī, bez PVN

Lielvārde 149.68 EUR /MWh
108.98 EUR /MWh, mājsaimniecībām ar valsts noteikto atbalstu
Lēdmane 164.27 EUR /MWh
110.43 EUR /MWh, mājsaimniecībām ar valsts noteikto atbalstu
Jumprava 90.61 EUR /MWh
79.31 EUR /MWh, mājsaimniecībām ar valsts noteikto atbalstu

 

Prognozētais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs 2023. janvārī, bez PVN

Piemērojamais siltuma tarifs 189.24 EUR /MWh
Siltumenerģijas apgādes tarifs mājsaimniecībām ar valsts atbalstu (līdz 01.05.2023) 112.92 EUR /MWh

 

Prognozētais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs 2022. decembrī, bez PVN

Piemērojamais siltuma tarifs 195.34 EUR /MWh
Siltumenerģijas apgādes tarifs mājsaimniecībām ar valsts atbalstu (līdz 01.05.2023) 113.53 EUR /MWh



Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs 2022. novembrī, bez PVN

Piemērojamais siltuma tarifs 221.12 EUR /MWh
Siltumenerģijas apgādes tarifs mājsaimniecībām ar valsts atbalstu (līdz 01.05.2023) 116.11 EUR /MWh