Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"LIELVĀRDES REMTE"

Reģ. nr. 47403003224

 Ceriņu iela 3, Lielvārde,
Ogres novads, LV - 5070

 

Tālrunis: 65059010, 20223935
E-pasts: remte@remte.lv

 

AS "Swedbank"

LV05HABA0551030219792


AS "Luminor Bank"

LV63RIKO0002013228830

 

AS "Citadele banka"

LV22PARX0012486900001

 

AS "SEB banka"

LV63UNLA0050022232505

 

AS "SEB banka"

LV04UNLA0055000644301 
(Pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas nodaļa)