Pašapkalpošanās sistēma
Pakalpojumu dienests
65059010, 26443529
Lielvrdes novads

Biežāk uzdotie jautājumi

Sākums » Pakalpojumi » Biežāk uzdotie jautājumi
 

Marta mēneša rēķinā ir iekļauta pozīcijas "Zemes nodoklis" un "Nekustamā īpašuma nodoklis"

 

Zemes noma

SIA "Lielvārdes Remte" rēķinos iekļauj zemes nomas maksu tikai tiem daudzdzīvokļu namu īpašniekiem un īrniekiem, kuru mājas atrodas uz īpašnieku zemes. Īpašnieks var būt gan fiziska persona, gan pašvaldība. Zemes nomas maksa ir noteikta un atrunāta līgumā ar zemes īpašnieku, pamatojoties uz likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12.pantu.

 

NĪN (nekustamā īpašuma nodoklis)

Lielvārdes novada pašvaldība aprēķina NĪN un piestāda rēķinus SIA "Lielvārdes Remte" par NĪN zemei, uz kuras atrodas daudzdzīvokļu nami.


Iedzīvotājiem piestādītajos rēķinos katrai mājai aprēķināto zemes nomas un NĪN summu SIA "Lielvārdes Remte" sadala uz mājas kopējo dzīvojamo platību, nosakot izcenojumu uz vienu kvadrātmetru. Aprēķinātā summa katrai mājai ir atšķirīga, tā ir atkarīga no mājai piesaistītās zemes platības un konkrētās mājas dzīvojamās platības.

 

Aprēķins tiek veikts par tekošo gadu un rēķinos iekļauts vienu reizi gadā.

 

Mājokļa nodoklis

Šo nodokli aprēķina, rēķinus izraksta un apmaksu iekasē Lielvārdes novada pašvaldība.