Māju pārvaldīšana un apsaimniekošana
SIA "Lielvārdes Remte" daudzdzīvokļu mājām Lielvārdes novadā piedāvā pilnu namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu klāstu, nodrošinot dzīvojamo māju:

 • uzturēšanu (fizisku saglabāšanu) atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • sanitāro apkopi;
 • siltumenerģijas piegādi;
 • ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu;
 • sadzīves atkritumu izvešanu.

Tiek veikti darbi dzīvojamo māju kā vides objektiem izvirzīto prasību izpildes nodrošināšanai, dzīvojamo māju energoefektivitātes nodrošināšanai izvirzīto minimālo prasību izpildei. Daudzi no šiem darbiem ir ilggadīgas māju pārvaldīšanas darbu plānošanas un organizēšanas rezultāts. Lielāko daļu no dzīvojamajās mājās esošo iekārtu, komunikāciju apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējos remontus veic uzņēmuma darbinieki.

 

Par pakalpojumiem, kurus uzņēmums nenodrošina, tiek slēgti līgumi ar pakalpojuma sniedzējiem, kā, piemēram, par elektroenerģijas nodrošināšanu dzīvojamo māju kopīpašumā esošo iekārtu darbības nodrošināšanai un koplietošanas telpu apgaismojumam. Nodrošinot normatīvajiem aktiem atbilstošas iepirkuma procedūras vai pēc atbilstoša dzīvokļu īpašnieku lēmuma, tiek piesaistīti uzņēmumi daudzu remontdarbu veikšanai.


SIA "Lielvārdes Remte" apsaimniekošanā esošās mājas:

 • Lielvārde, Ausekļa iela 17;
 • Lielvārde, Avotu iela 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14.
 • Lielvārde, Edgara Kauliņa aleja 8, 10, 15, 17, 19.
 • Lielvārde, Lāčplēša iela 24.
 • Lielvārde, Liepu iela 23.
 • Lielvārde, Meža iela 20.
 • Lielvārde, Parka iela 4.
 • Lielvārde, Raiņa iela 7a, 9, 11.
 • Lielvārde, Spīdolas iela 4, 7, 11, 13, 15, 17, 19.
 • Lēdmane, Avoti.
 • Lēdmane, Bērzi.