Pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošana

SIA "Lielvārdes Remte" veic Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu un nedzīvojamo telpu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kurā ietilpst:

  • īres līgumu sagatavošana un noslēgšana;

  • regulāra īpašumu tehniskā stāvokļa novērtēšana;

  • īpašumu remontdarbu organizēšana un veikšana.