Pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošana
2019. gada 29. martā starp Lielvārdes novada pašvaldību un SIA tika parakstīts Pilnvarojuma līgums Nr. LNP/10.1-3/19/2 par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu un nedzīvojamo telpu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, ar ko SIA Pašvaldības vārdā atbilstoši normatīvo aktu prasībām pilda dzīvokļu īpašnieka pienākumus.

Galvenie SIA pienākumi pilnvarojuma izpildei:
  • izveidot, uzturēt un aktualizēt pašvaldības dzīvokļu īpašumu datu bāzi;
  • sagatavot un noslēgt īres līgumus, izdarīt tajos grozījumus atbilstoši Lielvārdes novada domes pieņemtajiem lēmumiem;
  • administrēt īres maksas;
  • regulāri veikt dzīvokļu īpašumu tehniskā stāvokļa novērtēšanu, kontrolēt īres līgumu nosacījumu izpildi;
  • savlaicīgi brīdināt pašvaldību par steidzami veicamajiem remontdarbiem dzīvokļu īpašumos, organizēt remontdarbus un kontrolēt to izpildi;
  • piedalīties un pašvaldības vārdā pieņemt lēmumus dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs, pārstāvēt pašvaldības intereses attiecībā ar dzīvokļu īpašnieku biedrībām.