Pašvaldības teritorijas apsaimniekošana

SIA "Lielvārdes Remte" veic pašvaldības teritorijas apsaimniekošanu, kurā ietilpst:


  • ietvju, gājēju un velo celiņu uzturēšana un kopšana;

  • parku, skvēru, publiskā lietošanā esošo teritoriju, tai skaitā, Daugavas tauvas joslas un citu zaļo zonu sakopšana;

  • krūmu izciršana grāvjos, nogāzēs, ielu, ceļu joslās, krūmu atvašu pļaušana un zāles pļaušana grāvjos;

  • parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu ierīkošana, atjaunošana un uzturēšana;

  • bērnu rotaļu laukumu un publiski pieejamu sporta laukumu uzturēšana, atjaunošana un sakopšana;

  • svētku noformējuma izvietošana;

  • atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta teritorijā;

  • kapu pārziņa pakalpojumi, kapu vietu ierādīšana, Lielvārdes novada kapsētu izveidošanas un apsaimniekošanas saistošie noteikumi.

 

Pilsētas teritoriju un apsaimniekošanas nodaļa iegādājas jaunu smilšu un sāls maisījuma kaisītāju

Kā pastāstīja Pilsētas teritoriju un apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Vilnis Melkerts, kopumā jāapsaimnieko 24 000 kvadrātmetru. Līdz šim uzņēmuma rīcībā bijis viens kaisītājs un divi traktori. Jaunais kaisītājs izmaksājis 1300 eiro (ar PVN) un tā smilšu un sāls maisījuma ietilpība ir 400l, jau senāk esošā kaisītāja- 300l. Kaisīšana, ja tā jāveic visā teritorijā, līdz šim ar vienu kaisītāju aizņēmusi 6 -7 stundas. Strādājot ar diviem kaisītājiem, darbu ilgums būs uz pusi īsāks.

Janvāra pēdējā dienā jaunais kaisītājs devās ielās pirmoreiz, darbiniekiem vēl jāpieregulē smilšu un sāls maisījuma padeves mehānisms, bet jau nākamajā darba dienā kaisītājs strādāja uz pilnu slodzi.
Informācijas avots: www.lielvarde.lv