Siltumenerģijas ražošana, piegāde

SIA "Lielvārdes Remte" piegādā siltumenerģiju:

  • Lielvārdes pilsētā - Lielvārdes pilsētas centralizētā siltumapgādes sistēma sastāv no divām dabas gāzes koģenerācijas stacijām (viena tiek nomāta, otra pieder SIA) un četrām dabas gāzes katlu mājām. Šie energoavoti atrodas dažādās pilsētas daļās un nav savienoti vienotā tīklā. Kopējais siltumtrašu garums Lielvārdē ir 4060 m. Siltumenerģijas piegāde, pēc datiem uz 2020. gada 1. janvāri tiek nodrošināta patērētājiem 46 ēkās. SIA siltumapgādes pakalpojumus sniedz atbilstoši SPRK padomes apstiprinātajiem tarifiem, kas aprēķināti atbilstoši SPRK 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika". Koģenerācijas staciju obligātā elektrības iepirkuma komponente ir spēkā līdz 2022. gada vidum. Centralizētā siltumapgāde tiek nodrošināta daudzdzīvokļu dzīvojamajās, pašvaldības un uzņēmumu ēkās. Tā kā pilsētā ir pieejama dabas gāze, daļa ēku siltumenerģiju ražo, izmantodama savas lokālās apkures sistēmas.
    2020.gada janvārī ekspluatācijā tika nodota katlu māja Spīdolas ielā 12 ar diviem jauniem apkures katliem ar 620 W un 400 W jaudu;

  • Lēdmanes pagastā - Lēdmanes ciemā centralizētajai siltumapgādes sistēmai ir pievienojušās 5 daudzdzīvokļu ēkas un 6 pašvaldības ēkas. Kopējais tīklu garums ir 1200 m;

  • Jumpravas pagastā - Jumpravas ciemā centralizētajai siltumapgādes sistēmai ir pievienotas 11 daudzdzīvokļu ēkas, 8 privātmājas un 4 pašvaldības ēkas. Kopējais tīku garums ir 1743,96 m.


Sabiedrības ar ierobežotu atbldību "LIELVĀRDES REMTE" katlu māju Lielvārdes novadā siltumnesēju temperatūras grafiks