2019

2019. gadā paveiktais Lielvārdē un Lēdmanē.

Lielvārde,
Avotu iela 3
Nomainīti logi daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpās.

PIRMS  


PĒC
Lielvārde,
Avotu iela 5
Ar Lielvārdes novada pašvaldības un daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju līdzfinansējumu, veikti teritorijas labiekārtošanas darbi.
Lielvārde,
Avotu iela 6
Nomainīti logi daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpās.

PIRMS


PĒC


Lielvārde,
Avotu iela 7
Nomainītas ārdurvis.
Lielvārde,
Avotu iela 9
Nomainītas ārdurvis.
Lielvārde,
Avotu iela 10
Tehniskajā pagrabā nomainīti apkures sistēmas guļvadi, pievadi, noslēgarmatūra un regulējošā armatūra. Veikta nosiltināšana.
Lielvārde,
Avotu iela 14
Nomainītas ieejas margas.
Lielvārde,
Edgara Kauliņa aleja 10  
Veikts kāpņu telpas jumta remonts.

PIRMS


PĒC


Lielvārde,
Edgara Kauliņa aleja 17
Nomainīti logi daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpās.

PIRMS


PĒC


Lielvārde,
Edgara Kauliņa aleja 19
Veikta pirms ēkas cokola hidroizolēšana, siltināšana, cokola apmales atjaunošana, pagraba logu aiļu izbūve.

PĒC
Lielvārde,
Spīdolas iela 4
Nomainīti logi daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpās.

PĒC


Veikta pagraba telpas tīrīšana, atkritumu izvākšana un sakopšana.


Lielvārde,
Spīdolas iela 7
Bēniņu telpas tīrīšana, atkritumu izvākšana un sakopšana.
Lielvārde,
Spīdolas iela 17
Veikti teritorijas labiekārtošanas darbi – ieejas lieveņu un celiņu remonts.
Lēdmane,
“Avoti”
Veikta ēkas atbalsta siju remonts un apdare, kā arī šahtas pagrabā aizbetonēšana.

PIRMSPĒC
Lēdmane,
“Bērzi”
Uzstādīti LED gaismekļu ar kustības  un gaismas sensoru uzstādīšana ēkas kāpņu telpās un pie ārdurvīm.


2019. gadā paveiktais un 2020. gadā plānotais darbs Jumpravas pagastā.

SIA “LIELVĀRDES REMTE” 2019.gada 1.septembrī uzsāka komunālo pakalpojumu (ūdens piegāde, apkure, kanalizācijas pakalpojumu un atkritumu izvešana) sniegšanu iedzīvotājiem Jumpravā un Dzelmēs, Jumpravas pag.

  • No Valsts veselības inspekcijas un SIA “Vides audits”,  tika saņemta informācija par lielākajām problēmām Jumpravas pašvaldības aģentūras ūdenssaimniecībā. Nekavējoties tika veiktas analīzes no dziļurbumiem un no ūdens ņemšanas vietām pie patērētājiem, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Izvērtējot saņemtos analīžu rezultātus, tika konstatēta paaugstināta ūdens duļķainība un dzelzs saturs. Tāpat tika konstatētas būtiskas problēmas dzeramā ūdens sagatavošanā un piegādē (iedzīvotāju sūdzības par samazinātu ūdens spiedienu, rūsu).Ņemot vērā minēto, tika pieņemti lēmumi:- atslēgt un iztukšot ūdenstorni Dzelmēs, jo tas traucēja uzturēt pietiekamu ūdens spiedienu un ūdens kvalitāti - veikt Jumpravas ūdenstorņa tvertnes izmazgāšana (darbus veica SIA “Ūdens Risinājumi”); - veikt ārkārtas remontdarbus Jumpravas pagasta Dzelmju ciema atdzelžošanas stacijā.

  • 2019. gada oktobrī tika veikta veco iekārtu pilnīga demontāža, atdzelžošanas stacijas grīdas siltinājuma un seguma nomaiņa, jaunas atdzelžošanas iekārtas, aeratora un filtru iekārtas uzstādīšana, nomainīti cauruļvadi atdzelžotavā, kā arī pievadceļa izbūve līdz atdzelžošanas stacijai un uzstādīti ultraskaņas ūdens skaitītāju uzstādīšanu tīklā padotajam un iegūtajam ūdenim.


       PIRMS           PĒC   

  • Šobrīd regulāri tiek veiktas ūdens analīzes un rezultāti atbilst normatīvo aktu prasībām, rezultāti nosūtīti arī Veselības inspekcijai, kā arī aukstā ūdens ievadskaitītāji pašvaldības iestādēm, juridiskajām personām un pakāpeniski arī privātmāju īpašniekiem tiek aprīkoti ar attālināto nolasīšanas sistēmu;

  • Lai nodrošinātu kvalitatīvus apkures pakalpojumus, tika izvērtēta līdzšinējā katlu mājas “Lomaņi 1” darbība un uzstādīts jauns siltumenerģijas skaitītājs. Apsekojot ēku siltummezglus, konstatēts, ka karstā ūdens sagatavošanas siltummaiņi ilgstoši vai vispār nav skaloti.

  • Atsevišķās daudzdzīvokļu ēkās tika veikta karstā ūdens sagatavošanas siltummaiņa skalošana, kā rezultātā atjaunojās gan karstā ūdens cirkulācija, gan karstā ūdens padeve ēkā.

  • Esam veikuši iepirkumu “Katlu mājas pārbūve Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā”, jaunas konteinertipa ar šķeldu kurināmu, ar jaudu 1 MW. Iepirkuma rezultātā ir noslēgts līgums ar SIA “AGB Serviss” par 387 439,00 EUR (bez PVN) un saņemts aizdevums no Valsts kases projekta realizācijai. Ir veikts iepirkums arī minētā projekta būvuzraudzībai. Projekts tiks realizēts 2020. gadā.

  • Papildus ir veikti uzlabošanas darbi arī notekūdeņu attīrīšanas stacijās Dzelmēs un Jumpravā - ir atjaunota to ērliftu (recirkulācijas) darbība, atvestas aktīvās dūņas  notekūdeņu kvalitatīvākai attīrīšanai, kā arī tiek veikts regulārs monitorings, noņemot paraugus no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un izvērtējot analīžu rezultātus.