2020

2020. gadā paveiktais Lielvārdē, Lēdmanē un Jumpravā.

Avotu iela, Lielvārde Šā gada oktobrī tika veikta zemsprieguma kabeļa nomaiņu 100 m garumā, kā arī divu kritiskāko sadalnes skapju nomaiņu, kas pēdējos gados ir būtiskākais ieguldījums elektrokomunikāciju atjaunošanā. Kabeļa nomaiņas darbi veikti gan izmantojot horizontālo urbšanu, gan kabeļus ieguldot tranšejā. Kopējās darbu izmaksas EUR 9955.88, t.sk. PVN, kas apmaksātas no klientu ikmēneša maksājumiem par elektrības piegādi.

 

"Avoti", Lēdmane Veikti jumta remonta darbi

PIRMS


PĒC


"Bērzi", Lēdmane Veikta kāpņu telpu logu nomaiņa

Lielvārde,
Avotu iela 10
Veikta kāpņu telpu logu nomaiņa

Lielvārde,
Avotu iela 14
Pēc dzīvokļu īpašnieku lēmumu uzstādītas ceļazīmes

       Lielvārde,
        Raiņa iela 11
Veikta jumta seguma nomaiņa, ventilācijas skursteņu atjaunošana

PIRMS
   PĒC
Lielvārde
Edgara Kauliņa aleja 17

Veikta kanalizācijas guļvada nomaiņa ēkas pagrabā.


Veikta pagraba durvju nomaiņa

Lielvārde,
Spīdolas iela 4

Veikta ārdurvju nomaiņa
Lielvārde, Spīdolas iela 12 Ekspluatācijā tika nodota katlu māja Spīdolas ielā 12
ar diviem jauniem apkures katliem ar 620 W un 400 W jaudu.
Lielvārde,
Spīdolas iela 15
Veikta ēkas ārdurvju nomaiņa