2022
Spīdolas iela 11, Lielvārde

Ēkai Spīdolas ielā 11, Lielvārdē, tika veikti bēniņu stāva siltināšanas darbi. 

Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6. panta 2. daļas f) apakšpunktā un 2. daļā noteikto, dzīvojamās mājas obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības ir energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana, plānojot un sagatavojot pārvaldīšanas darba plānu un organizējot un pārraugot plānoto pārvaldīšanas darbu realizēšanu.

Ņemot vērā minēto, kā arī apstākli, ka dzīvokļu īpašnieki bija uzkrājuši nepieciešamos naudas līdzekļus un, pastāvot visiem normatīvajos aktos noteiktajiem priekšnosacījumiem ēkas energoefektivitātes uzlabošanas nepieciešamībai, kā arī atbilstošam dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumam, tika veikta cenu aptauju, uzaicinot 11 pretendentus iesniegt piedāvājumu par ēkas bēniņu stāva siltināšanu, kā rezultātā minēto darbu veikšanai tika izvēlēta SIA “KALO BŪVE”, kura piedāvāja zemāko cenu - 8 262,59 EUR bez PVN 21%.