Uzņēmums

SIA “LIELVĀRDES REMTE” ir lielākais dzīvojamo māju pārvaldnieks Lielvārdes novadā, šobrīd pārvaldot un apsaimniekojot 30 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielvārdē un Lēdmanē.

Uzņēmums reģistrēts LR UR 1992. gada 21. decembrī kā pašvaldības uzņēmums "Remte".

 Ar 2003. gada 1. jūliju pašvaldības uzņēmums "Remte" reorganizēts, izslēdzot no LR UR un ierakstīts komercreģistrā kā kapitālsabiedrība - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielvārdes Remte" ar vienoto reģistrācijas Nr. 47403003224.

Uzņēmuma kapitāla daļu turētājs ir Lielvārdes novada pašvaldība. Kapitāldaļu turētāja pārstāvis ir Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektors.Uzņēmuma galvenās darbības jomas ir siltumenerģijas ražošana un piegādedzeramā ūdens sagatavošana, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, kā arī dzīvojamo māju apsaimniekošana.

2018. gadā SIA "Lielvārdes Remte" tika deleģēta Lielvārdes novada pašvaldības autonomā funkcija - savas administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība.

2019. gadā SIA "Lielvārdes Remte" tika pilnvarota veikt Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu un nedzīvojamo telpu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pārvaldīšanu un apsaimniekošana.

Uzņēmumā tiek nodarbināti vairāk kā 60 cilvēki.