Pašapkalpošanās sistēma
Pakalpojumu dienests
65059010, 26443529
Lielvrdes novads

Sadarbības partneriem

Sākums » Sadarbības partneriem

Paziņojums par iepirkuma procedūru

“Lielvārdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu optimizācija”

 

ID. Nr. LR 2017/7 AK

 

SIA “Lielvārdes Remte”, Reģ. Nr. 47403003224, Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV – 5070, 2017.gada 26.septembrī izsludina iepirkuma procedūru “Lielvārdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu optimizācija” ID. Nr. LR 2017/7 AK.

Iepirkuma priekšmets ir esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, pēc adreses Mednieku ielā 24 Lielvārdē, Lielvārdes novadā optimizācija, aprīkojot to ar stacionāriem pāri paliekošā izšķīdušā skābekļa mērītājiem, frekvenču pārveidotājiem un to konfigurēšana ar SCADA sistēmu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un Nolikuma prasībām.

Nolikumu iespējams saņemt interneta vietnē www.lielvardesremte.lv vai pēc adreses Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 16. oktobrim, plkst.: 10:00 Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Piedāvājumi tiks atvērti Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā SIA “Lielvārdes Remte” telpās 2017.gada 16. oktobrī plkst.: 10:00.

 

Iepirkuma procedūras „Lielvārdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu optimizācija” ID Nr. LR 2017/7 AK NOLIKUMS

 

Sīkākai informācijai:

Andis Siliņš, Andris Sirsniņš, Matīss Henke

Mob.tālr.: +371 20218111, +371 25490064, +371 29480388

Tālr./fakss: 65059010

e-pasts: remte@remte.lv