Pašapkalpošanās sistēma
Pakalpojumu dienests
65059010, 26443529
Lielvrdes novads

Iepirkumi

Paziņojums par iepirkuma procedūru

“Dabasgāzes piegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai”

 

ID. Nr. LR 2017/6 AK

 

SIA “Lielvārdes Remte” (Reģ. Nr. 47403003224) 2017.gada 17.septembrī izsludināja iepirkuma procedūru “Dabasgāzes piegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai” ID. Nr. LR 2017/6 AK.

Iepirkuma priekšmets ir dabasgāzes piegāde SIA “Lielvārdes Remte” pārvaldībā un īpašumā esošajiem objektiem saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Nolikumā un tam pievienotajos pielikumos.

2017.gada 1.decembrī iepirkuma komisija pieņēma lēmumu piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu ar UAB “Lietuvos duju tiekimas” (reģistrācijas Nr.303383884). Pretendenta piedāvātā dabasgāzes līgumcena 20,00 EUR/MWh.