Pašapkalpošanās sistēma
Pakalpojumu dienests
65059010, 26443529
Lielvrdes novads

Paziņojumi

Sākums » Sadarbības partneriem » Paziņojumi

15.janvāris

 

Grozījumu teksts 10.02.14.

 

„SIA “Lielvārdes Remte” rīko rakstisko izsoli telpu nomai Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, īpašuma kadastra Nr. 74135020062. Maksimālais iznomāšanas termiņš ir 1 (viens gads) ar tiesībām pagarināt nomas līgumu nepārsniedzot kopējo nomas laiku 10 (desmit) gadus. Ar izsoles nolikumu un Nedzīvojamo telpu nomas līguma projektu var iepazīties SIA „Lielvārdes Remte” mājas lapā www.lielvardesremte.lv vai personīgi, iepriekš piesakoties pa tālruni 65059010, pirmdienās no plkst. 16:00 līdz plkst. 18:00 SIA „Lielvārdes Remte” ofisā Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, 2.stāvā, pie sekretāres. Pretendenti var iesniegt savus pieteikumus slēgtajās aploksnēs SIA „Lielvārdes Remte” ofisā Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, 2.stāvā, pie sekretāres. Izsole un pretendentu pieteikumu atvēršana notiks 2014.gada 26.martā plkst.10:00 SIA „Lielvārdes Remte” ofisā Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, sēžu zālē”.

 

Apliecinājuma paraugs

Iesniegums

Telpu nomas līgums

Nolikums izsolei

 

Izsoles rezultāti (31.03.14.)

Saskaņā ar Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, ID. Nr. TNI-2014/01, nolikuma 9.6.punktu, par Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, ID. Nr. TNI-2014/01, uzvarētāju pasludināta SIA „LATVIJAS JURISTS”, piešķirot SIA „LATVIJAS JURISTS” tiesības noslēgt Nedzīvojamo telpu nomas līgumu par SIA „LATVIJAS JURISTS” piedāvāto nomas maksu EUR 50,00 (piecdesmit eiro 00 centi) mēnesī par visu nomas objektu – nedzīvojamo telpu ēkas 1.stāvā Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV-5070, kadastra numurs: 40103772944, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).