Jaunumi

Ūdens patēriņa skaitītāju plombēšana/plombas noņemšana

Ūdens patēriņa skaitītāju plombēšana/plombas noņemšana

SIA “Lielvārdes Remte” (turpmāk – SIA) informē daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašniekus, kuri ir izvēlējušies ūdens patēriņa skaitītāju maiņu uzticēt citam komersantam vai veikt paši.

SIA, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, pārvaldītajās ēkās veic ūdens patēriņa skaitītāju plombēšanu vai plombas noņemšanu, vai tas veicams SIA norīkota darbinieka klātbūtnē, tādējādi nodrošinot plombas uzlikšanas vai noņemšanas pakalpojumu kvalitāti atbilstoši normatīvajiem aktiem.

SIA plombēšanas pakalpojumus veic sanitārtehniķi.

Plomba ir apliecinājums ūdens skaitītāja un tā uzstādīšanas atbilstībai normatīvajām aktu prasībām.

            Plombas noņemšanas/uzstādīšanas gadījumā nepieciešams iesniegt iesniegumu Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, LV – 5070 vai pa e-pastu: remte@remte.lv. Ja izvēlaties skaitītāju maiņu uzticēt SIA, atsevišķs iesniegums par plombēšanu nav nepieciešams.

 

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Cena bez PVN (euro)

PVN 21%

Cena ar PVN (euro)

1.

Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana, ja uzstādīšana veicis cits pakalpojuma sniedzējs Lielvārdē

3.91

0.82

4.73

2.

Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana, ja īpašnieka vainas dēļ bojāta plomba Lielvārdē

7.82

1.64

9.46

3.

Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana, ja uzstādīšanu veicis cits pakalpojuma sniedzējs Lēdmanē (bez transporta izmaksām)

3.91

0.82

4.73

4.

Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana, ja īpašnieka vainas dēļ bojāta plomba Lēdmanē (bez transporta izmaksām)

7.82

1.64

9.46

https://www.remte.lv/lv/klientiem/pakalpojumu-cenradis/

 

Aizliegta esošās plombas patvaļīga noņemšana vai bojāšana.

Konsultācijas par pakalpojuma veikšanu pa tālruņiem

+371 65053704, mob.tālr. +371 26443529